Details

Title

Pomoc społeczna w Internecie.Wykorzystanie nowoczesnej technologii przez pracowników małopolskichośrodków pomocy społecznej

Journal title

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 19

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Polityki Społecznej UW ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

Identifier

ISSN 1640–1808
×