Details

Title

Projekt ustawy o sądach morskich

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2008

Numer

No XXIV

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

229-262

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Date

2008

Type

Materiały źródłowe / Source materials

Identifier

ISSN 0860-7338
×