Details

Title

Pojęcie papieru wartościowego a dokumenty przewozowe według reguł rotterdamskich . = Negotiable Instruments and Transport Documents According to Rotterdam Rules

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2012

Numer

No XXVIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

99-133

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Date

2012

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0860-7338
×