Details

Title

Ustawa o bezpieczeństwie morskim – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda . = Maritime Safety Act (2011) de lege lata and de lege ferenda

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2012

Numer

No XXVIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

51-79

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Date

2012

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0860-7338
×