Details

Title

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza – w 30 lat od jej przyjęcia . = 30 Years of the United Nations Convention on the Law of the Sea

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2012

Numer

No XXVIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

7-32

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Date

2012

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0860-7338
×